Športová hala

Pri zatepľovaní striech, spodných stavieb, bazénov a pod., používame všetky dostupné materiály : minerálnu vlnu, expandovaný polystyrén, extrudovaný polystyrén, PIR dosky.