Obec Radava

Radava je obec na Slovensku v okrese Nové Zámky.

Obec Radava je sa nachádza v Požitaví na cestnom ťahu Šurany - Levice, neďaleko Podhájskej. Stred obce Radava leží v nadmorskej výške 145 m n. m. Obec sa rozkladá na menších vŕškoch a rovinách. Radava leží 10 kilometrov od mesta Šurany a 80 kilometrov od hlavného mesta Bratislava.

Dejiny
Hoci prvý známy záznam o Radave je z roku 1237, kedy bol uhorským panovníkom kráľ Belo IV., samotná obec a jej široké okolie majú oveľa staršiu históriu. Z archeologických výskumov sa predpokladá, že v Radave bolo osídlenie už v neolite v čase 6000 až 3000 rokov pred Kr.. V lokalite sa nachádza aj sídlisko volútovej – lineárovej kultúry. Je to najstaršia známa roľnícka kultúra v Európe (asi z čias 5. tisícročia pred Kr.). V druhej polovici 20. storočia boli objavené aj artefakty z doby bronzovej, staroslovanské sídlisko z čias kniežaťa Pribinu, Rastislavovej a Svätoplukovej ríše z 9. storočia.
Niekdajšia Radava sa delila na dve osady. V polovici 15. storočia sa spomína Kostolná Radava a od roku 1534 je písomne doložená aj Malá Radava - Kys Rendwe. Ak je názov Radavy (Rendve) pôvodne odvodený od priezviska Radvanský, ktorí mali majetok v Radvani, ale aj v Radave, môžeme povedať, že genéza obce má opodstatnenú históriu spätú s touto významnou zemianskou rodinou. Ak by sme však analyzovali súčasný názov obce Radava a rozdelili ho na dve časti, môžeme čítať aj - „rád dáva“.

Súčasnosť
V Radave je vo veľkej miere rozvinuté poľnohospodárstvo. Darí sa vinohradníctvu i pestovaniu zeleniny a rôzneho druhu ovocia. V obci sa nachádza knižnica a Dom kultúry, ktorý slúži rôznym kultúrnym a spoločenským podujatiam, diskotékam, či svadbám. Športovým nadšencom je k dispozícií futbalové ihrisko a Športový klub s posilňovňou a stolným tenisom.

V obci je rímskokatolícky kostol sv. Cyrila a Metoda postavený a posvätený v roku 1970 a konsekrovaný až 13. októbra roku 1991. Jeho autormi sú Ing. ak. arch. Vladimír Záborský a Ing. Ján Jendželovský s manželkou Alicou. Autorom vitráží je Ak. arch. Ján Šimo-Svrček. Kostol je nepravidelného tvaru. Na čelnom murive je farebná vitráž patrónov sv. Cyrila a Metoda. Táto i všetky ostatné farebné vitráže okien boli vyhotovené v roku 1971. V sakristii sa nachádza novogotický oltár premiestnený z bohostánku Ducha Svätého.

Historické pamiatky
Rímskokatolícky kostol Ducha Svätého – postavený v barokovom slohu okolo roku 1700. Bol vybudovaný na základoch staršej gotickej stavby. Je to jednoloďový priestor s presbytériom so segmentovým uzáverom a stavanou vežou. Pod loďou kostola sa nachádza krypta rodiny Dóriovcov. V rokoch 1981 - 1985 bol kostol kompletne zrekonštruovaný.